Har du en förmåga att låta dej Kränkas?

Då kan du hämta denna blankett för att fylla i ... Och sedan stoppa upp den i stolgången!

Ty jag ansvarar inte för hur du reagerar över det som du läst eller sett i Bloggen.

Plötslig Död

2022-11-23

Se filmen och låt din hjärna få igång tankeverksamheten över den dårskap som pågått under åren, inte minst från 2019 och till dagsdatum. Vaccin som inte fyller någon funktion, oavsett hur många du tvingas ta. Det är ett tvång, den som inte tar detta ställs utanför samhället. Australien och Nya Zealand är två landområden där myndigheter med tvång ställt medborgarna utanför samhället. Beslagtagit bankkonton, företagare som inte får utföra sitt entrepenörskap om dom inte underkastar sej myndighetstvånget.