Har du en förmåga att låta dej Kränkas?

Då kan du hämta denna blankett för att fylla i ... Och sedan stoppa upp den i stolgången!

Ty jag ansvarar inte för hur du reagerar över det som du läst eller sett i Bloggen.

Dax för Endemi!

2022-01-14

 
När ska clowerna i FHM och vår tafatta riksdag göra detsamma. Nyamko Sabuni har sagt sitt, och att ständigt anmäla till populära konstiutionsutskottet. Det leder inte någon vart!
Därför bör övriga partier följa liberalernas väg, och även göra som Spanien slå in på en endemiväg. Vilket Sosseriet först vill se 2023. En fråga som är väl värd att ställa: Varför först då? Sosseriet följer globalsiteliten slaviskt, det är svaret på detta kappvändarparti väg.
 
 
Spanien klassar covid som vanlig influensa – uppmanar övriga EU att följa efter.
Utrikes 13 januari 2022, kl. 10.45
Spanien meddelar att man inte längre kommer att särbehandla de coronavirus som orsakar covid utan i stället hantera dem som andra influensavirus. Man uppmanar också resten av EU att göra detsamma. ”Det är dags att lära sig hur man lever med coronaviruset, eftersom vi lever med alla möjliga andra virus”, säger premiärminister Pedro Sanchez.
Den spanska regeringen motiverar den förändrade hållningen med att läget för pandemin inte är detsamma som för ett år sedan och att man anser det dags att börja utvärdera utvecklingen av covid-19 mot en endemisk sjukdom. Beskedet att det coronavirus orsakar inte längre ska ses som en pandemisjukdom kom på måndagen när Sanchez intervjuades i den spanska radiostationen Radio SER.
Ett av skälen till att Spanien hädanefter avser hantera covid på samma villkor som influensa och andra luftvägsinfektioner är att nästan alla spanjorer nu har vaccinerats. Ett annat är att den så kallade omikron-varianten som nu sprids ger mindre allvarliga symptom än det ursprungliga viruset.
Beslutet backas upp med en plan för hur coronahanteringen kan normaliseras som den spanska regeringen uppger att man arbetat fram under ett par veckor. konkret innebär det bland annat att masstestning och massövervakning av smittan med coronavirus slopas.