Den mätta dagen

2020-01-18

 

I rörelse

Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd - men det är vägen, som är mödan värd. Det bästa målet är en nattlång rast, där elden tänds och brödet bryts i hast. På ställen, där man sover blott en gång, blir sömnen trygg och drömmen full av sång. Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr.

Karin Boye

 

 

En dikt som jag föll för för x-antal år sedan utan nån egentligen innebörd över varför den kom upp i detta nu. Möjligtvis en simpel reflektion över allt som varit, Är & Väntar idag, Om en stund eller Rent av bara för den är så talande bra. Upp till den som läser att själv nyttja det som finns högt i topp mellan öronen.