Fejsboken

2020-10-02

Det märks vilka krafter som ligger bakom den blå-vita boken. Den svenska rödaregeringen tillsammans med miljöpartiet. Har tidigare fört samtal med fejsbok. Där man kom överens om att fejsbok, fick ha serverhallar för noll & ingenting i norralandet. Om fejsbok gick in & styrde det som staten ansåg olämpligt. Det kan handla om allt från en kommentar, ett videoklipp eller en bild som inte överensstämmer med det som parterna kommit överens om. Än värre är att den som begår ett fejsbok-brott, den får inte heller veta vad den gjort sej skyldig till. Det hela blir genast absurt, när fejsbok sätter etiketten brott. Kom sedan inte & säg att vi har ett starkt skydd i den annars så viktiga yttrandefriheten. Fejsbok är mycket besynnerliga, då de för en tidlogg  över något som de aldrig visar eller påtalar för den dömde. De blockar skoningslöst, och ger sken av att utfärdat varningar. Det kommer först när du fått blockeringen. Det går heller inte att kontakta fejsbok, som de själva säger att man ska göra, om man finner det hela fel. I det samma man blir blockad, kan man inte gör något överhuvudtaget, och fejsbok kan stå där med maktens goda minne, oemotsagda. Precis som samhället i övrigt, där man tystar kritiska, konstruktiva röster.