Talang; Tape Face

2020-09-30

Talang på högnivå, dock inget lågvarumärke av det som finns & visas i den Svenska motsvarigheten.